Standardy ochrony małoletnich

     Realizując zapisy  ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1606) w Szkole Podstawowej w Tylkowie Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców opracowała i zarządzeniem dyrektora wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich.

Treść dokumentu (w dwóch wersjach, pełnej i skróconej dla uczniów) do pobrania poniżej:

Standardy, wersja pełna

Standardy, wersja dla uczniów