Rekrutacja 2024-25 wyniki.

      Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej  w Szkole Podstawowej w Tylkowie  na rok szkolny 2024/25. W wyniku rekrutacji wszystkie wnioski i zgłoszenia zostały rozpatrzone pozytywnie. Do klasy pierwszej przyjęto 16 uczniów. Do oddziału przedszkolnego przyjęto 20 dzieci. W związku z tym Szkoła Podstawowa w Tylkowie nie dysponuje już wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym.