Rekrutacja 2024-2025

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2024/25.

Do klasy pierwszej przyjmowane są:

  • dzieci urodzone w roku 2017.;
  • dzieci urodzone w roku 2018 na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 

Do oddziału zerowego przyjmowane są:

  • dzieci urodzone w roku 2018;
  • dzieci urodzone w roku 2019.

Do Szkoły Podstawowej w Tylkowie kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie. Zgłoszenia i wnioski w wersji elektronicznej proszę przesyłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wersję papierową można złożyć w sekretariacie szkolnym lub przesłać pocztą tradycyjną, do dnia 8 marca 2024, na adres :

Szkoła Podstawowa w Tylkowie

Tylkowo 1

12 – 130 Pasym

Druki do pobrania ze strony szkoły: sptylkowo.edu.pl lub w wersji papierowej z sekretariatu szkolnego.

Zgłoszenie do pobrania

Wniosek do pobrania

O wynikach rekrutacji zostaną Państwo poinformowani indywidualnie po zakończeniu pra komisji rekrutacyjnej.