Regulamin nauki w czasie pandemii

sealed

Regulamin został opracowany zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który obowiązuje od 1 września 2021 r.

Bardzo proszę z nim się zapoznać.

REGULAMIN