Zaświadczenia dla absolwentów.

Zaświadczenia dla absolwentów są już w moim posiadaniu. Powielę je i potwierdzę kopie. 

Jutro (piątek 8-07-2022) od 8:00 zapraszam po odbiór do sekretariatu.

 

Jan Suchan