Konkurs z okazji Święta Niepodległości

 

Drodzy Uczniowie!


W ramach obchodów Święta Niepodległości zachęcam wszystkich uczniów naszej szkoły do wykonania plakatu o tematyce patriotycznej.

Celem konkursu jest:

-aktywizacja uczniów,
-kształtowanie postawy patriotycznej,
-pozyskanie i utrwalenie wiedzy na temat przeszłości Polski, w szczególności odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów,
-poddanie refleksji pojęcia wolności, autonomii, niepodległości.

Plakat może być wykonany dowolną techniką.

Wymiar: kartka formatu A3.

Elementy obowiązkowe umieszczone na plakacie: hasło związane ze Świętem Niepodległości.

Pozostałe elementy to na przykład.:
symbole narodowe, kontury Polski z 1918 r., postacie związane z tymi wydarzeniami- J. Piłsudski, I. Paderewski, grafika o tematyce patriotycznej itd.

Pracę należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

Należy ją przekazać wychowawcom do 9 listopada (wtorek).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada (środa).


Zostaną przyznane po 3 nagrody w 2. kategoriach:

I kategoria: klasy 0-III


II kategoria: klasy IV-VIII.

Zachęcam do udziału w konkursie.
Pracę należy wykonać samodzielnie w domu lub za zgodą nauczyciela w ramach lekcji: plastyki, techniki, zajęć z wychowawcą.

Katarzyna Pietrzyk